Δευ-Παρ: 8:00πμ – 18:00μμ

        Σαβ: 8:00πμ – 15:00μμ

Τηλεφωνική υποστήριξη 6984597400

Έλεγχος – Επισκευή Turbo

Ο έλεγχος και η επισκευή του turbo αφορούν: την αξιολόγηση, τη διάγνωση και την επισκευή του συμπιεστή (compressor) και της τουρμπίνας (turbine) στο σύστημα υπερτροφοδότησης ενός αυτοκινήτου.

Το turbo είναι ένα σημαντικό μέρος του συστήματος υπερτροφοδότησης, το οποίο αυξάνει την ιπποδύναμη και την απόδοση του κινητήρα ενός αυτοκινήτου. Αποτελείται από μια τουρμπίνα που λειτουργεί με τη ροή των καυσαερίων του κινητήρα και έναν συμπιεστή που περιέρχεται από την τουρμπίνα και προωθεί συμπιεσμένο αέρα στη μηχανή. Το turbo βοηθά στην αύξηση της πίεσης του αέρα που εισέρχεται στον κινητήρα, επιτρέποντάς του να καταναλώνει περισσότερο καύσιμο και να παράγει μεγαλύτερη ιπποδύναμη.

Ο έλεγχος του turbo περιλαμβάνει την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του, την αξιολόγηση της πίεσης του αέρα, την έλεγχο της πιθανής διαρροής λαδιού ή αέρα, καθώς και την ανίχνευση οποιασδήποτε φθοράς ή βλάβης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια δυσλειτουργία, φθορά ή βλάβη στο turbo, μπορεί να απαιτηθεί η επισκευή του. Η επισκευή του turbo περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες:

 1. Αποσυναρμολόγηση: Το turbo αποσυναρμολογείται για να επιθεωρηθεί και να αξιολογηθεί κάθε εξάρτημα ξεχωριστά.
 2. Καθαρισμός: Κάθε εξάρτημα του turbo καθαρίζεται προσεκτικά από υπολείμματα καυσίμου, λαδιού και άλλων ρύπων.
 3. Αξιολόγηση: Κάθε εξάρτημα ελέγχεται για φθορές ή άλλες ατέλειες που μπορεί να επηρεάζουν την απόδοση του turbo.
 4. Αντικατάσταση εξαρτημάτων: Εάν διαπιστωθεί κάποια φθορά ή βλάβη, τα ελαττωματικά εξαρτήματα αντικαθίστανται με καινούργια, γνήσια ή αντιστοιχα εξαρτήματα.
 5. Επανασυναρμολόγηση: Μετά την αντικατάσταση ή επισκευή των αναγκαίων εξαρτημάτων, το turbo επανασυναρμολογείται με προσοχή και ακρίβεια.
 6. Δοκιμή: Το turbo υποβάλλεται σε δοκιμές για την επιβεβαίωση της σωστής συναρμογής και λειτουργίας του. Κατά τη δοκιμή, ελέγχονται η πίεση του αέρα, η ροή του αέρα, η απόδοση και η απουσία διαρροών.
 1. Ρύθμιση: Εάν απαιτείται, το turbo μπορεί να υποστεί ρύθμιση της πίεσης ή άλλων παραμέτρων για να επανέλθει στις εργοστασιακές προδιαγραφές.

Σκοπός του ελέγχου και της επισκευής του turbo είναι να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η ορθή λειτουργία του, εξασφαλίζοντας την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία του κινητήρα του αυτοκινήτου. Η επισκευή του turbo μπορεί να περιλαμβάνει την αντικατάσταση μόνο ελαττωματικών εξαρτημάτων ή την ολοκληρωτική αντικατάσταση του turbo, ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της βλάβης.

Είναι σημαντικό να αναθέσετε τον έλεγχο και την επισκευή του turbo σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων με εμπειρία στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου συστήματος.

Mια γενική λίστα με τις κύριες υπηρεσίες που προσφέρουμε σχετικά με τον έλεγχο και την επισκευή Turbo:

 1. Αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός τούρμπο.
 2. Επισκευή ή αντικατάσταση κατεστραμμένων ή φθαρμένων εξαρτημάτων τούρμπο.
 3. Επαναβαθμολόγηση και ρύθμιση τούρμπο.
 4. Αντικατάσταση ή επισκευή τουρμπίνων και κομπρεσόρων.
 5. Έλεγχος και αντικατάσταση αντλιών λαδιού και νερού.
 6. Αντικατάσταση ή επισκευή σωληνώσεων και συνδέσμων τούρμπο.
 7. Επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων τούρμπο.
 8. Έλεγχος και επισκευή διαρροών λαδιού ή αέρα στο σύστημα τούρμπο.
 9. Έλεγχος και επισκευή διαρροών αέρα στο σύστημα εισαγωγής.
 10. Καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρου αέρα τούρμπο.
 11. Έλεγχος και αντικατάσταση βαλβίδων ελέγχου πίεσης.
 12. Έλεγχος και επισκευή τουρμπίνας απόκρουσης (wastegate).
 13. Ρύθμιση και βελτιστοποίηση πιέσεων και ροών τούρμπο.
 14. Δοκιμές απόδοσης και αποκατάσταση προβλημάτων απόδοσης.
 15. Παροχή συμβουλών και συντήρηση για την αύξηση της διάρκειας ζωής του τούρμπο.
 16. Εκπαίδευση και ενημέρωση του ιδιοκτήτη σχετικά με τη σωστή χρήση και φροντίδα του τούρμπο.

Tο συνεργείο αυτοκινήτων SAMIOS SOKRATIS βρίσκεται στη Καλαμάτα Νικολάου Πλαστήρα 32 – Καλαμάτας προσφέροντας άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης για το αυτοκίνητό σας, που καλύπτουν κάθε ανάγκη, από έναν πλήρη και υπεύθυνο τεχνικό έλεγχο μέχρι την πιο «δύσκολη» αποκατάσταση μιας βλάβης.

Renault | Dacia | Citroen | Peugeot |Audi | Skoda | Seat | Volkswagen | Nissan

Τηλεφωνο: +306984597400

Το συνεργείο θα παραμείνει κλειστό 15/08 και 21/08-26/08.

Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.